Детската градина – щастливо място

15,00 лв.

“Детската градина – щастливо място” е практически ориентирана и е предназначена за родители на деца, които ще постъпят в детска градина или вече я посещават.
Тя е базирана на така наречената игрова терапия – достъпна за практикуване у дома с изключително бързи и позитивни резултати.
Повече информация вижте по-долу:

Код: CB-507 Категория: